# ایرانی

..

     در شهری که همه می لنگند،   به کسی که راست راه می رود می خندند!   ' حسین پناهی '  
/ 0 نظر / 16 بازدید