چیکار کنم بابا ..

 
 


میگن ارواح زمان براشون مطرح نیست، پس چرا من هر شب جمعه دلتنگت میشم بابا؟
میگن نباید دلتنگت بشم چون ناراحت میشی، چیکار کنم ناراحت نشی بابا؟
خیلی دلم گرفته بابا ..

/ 9 نظر / 39 بازدید
مسابقه رپرتاژ

یکی از محصولات فروشگاه مارو رو وبلاگت قرار بده تبلت و هلیکوپتر کنترلی جایزه بگیر

وحید53

دل آدم مثه یه برگ درخته تو بیابون یه نسم خنکی گاهی میاد می لرزونش

خسرو پيري

راه رفتن بیاموز زیرا هر روز باید از خودت تا خدا گام برداری. دویدن بیاموز زیرا چه بهتر که از خودت تا خدا بدوی. و پرواز را یادبگیر زیرا باید روزی از خودت تا خدا پر بزنی.[گل][گل][گل][گل]

خسرو پيري

ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها نداشتن ها نخواستن ها نبودن ها و بن بست ها خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات . . .

خسرو پيري

بیشتر از هرکسی … خودت را دوست داشته باش! جوری که هر کجا نشسته ای … هر جا که می روی …. در هر کاری که میکنی … “خــــــــودت ” حضور داشته باشد ، یــــک حضــــــــــور بـــی ماننـــد … اما خالــــــی از تکبــــر ، حسادت، ریــــــا … باور کن تا عاشق خودت نباشی …. عاشق هیچ کس نمیتوانی بشوی …. و هیچ کس هم عاشقت نمیشود ![گل][گل][گل][گل][گل]

خسرو پيري

زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم زندگی زمزمه ی پاک حیات ست، میان دو سکوت زندگی، خاطره ی آمدن و رفتن ماست لحظه ی آمدن و رفتن ما، تنهایی ست من دلم می خواهد، قدر این خاطره را، دریابیم...[گل][گل][گل][گل]

رضا

اونا جاشون خیلی بهتره