همراه ..

 
 


هر چقدر که دو نفر بیشتر با هم حرف داشته باشند

به همان اندازه آهسته تر در کنار هم راه می روند!

 

+ مرد داستان فروش - یوستین گردر +


/ 2 نظر / 19 بازدید
وحید۵۳

گاهی تند و با فاصله راه می رویم تا حرفی نزنیم