خوفناک ..

 
 


من دلم سخت گرفته است از این


میهمان‌خانه‌ی مهمان‌کش روزش تاریک


که به جان هم نشناخته انداخته است:


چند تن خواب آلود


چند تن ناهموار


چند تن ناهشیار...

 

* نیما یوشیج * 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید