خودخواه ..

 
 همه ی حیوونارو کردیم تو باغ وحش،


بقیه شونم پرورش میدیم میخوریم یا


با پوستشون لباس درست میکنیم یا


برای سرگرمی شکار یا صیدشون میکنیم


و بر این باوریم که ما اهلی ایم و حیوونا وحشی!!/ 0 نظر / 22 بازدید