مرده پرست ..

 
 


دقت کردین ما ایرانیها؛


 وقتی بچه هستیم میگن بچه است، نمیفهمه


وقتی نوجوان هستیم میگن نوجوانه، نمیفهمه


وقتی جوان هستیم میگن جوون و خامه، نمیفهمه


وقتی بزرگ میشیم میگن داره پیر میشه، نمیفهمه


وقتی هم پیر هستیم میگن پیره، حالیش نیست، نمیفهمه


فقط وقتی میمیریم میان سر قبرمون و میگن


عجب انسان فهمیده ای بود!!/ 0 نظر / 10 بازدید