ارزش ..

 
 

 

وقتی ارزش ها عوض می شوند،
عوضی ها با ارزش می شوند.

وقتی که تمام شیرها پاکتی اند؛
وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند؛
وقتی که دوپینگ پهلوان می سازد؛
ایراد مگیر عشق ها ساعتی اند!

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
سمیرا

از کنار تنهایی من که میگذری......... گوشهایت را بگیر ... اینجا سکوت آدم را کر میکند...........

رها

اگر صداقت را قوانين بشري ساخته بودند.... دروغ را قانون مي كرديم تا همه چيز راست شود....

امیرطاها

به هزار زبان ولوله بود بیداری از افق به افق می‌گذشت و هم چنان که آواز دوردست گردونه آفتاب نزدیک می‌شد ولوله پراکنده شکل می‌گرفت تا یکپارچه به سرودی روشن بدل شود